Uddannelser

Online Marketing

Online marketing

Københavns Erhvervsakademi, Bigum & Co

2015 (okt. – dec.), 10 ECTS, karakter 12.

Indhold:
1. Content Marketing, 2. Sociale medier. Udvikling og eksekvering af strategi for Social Media marketing. 3. Search Enginge Optimization.(SEO) 4. Google Adwords. Vedligehold og optimer SEM. 5. Optimer online usability og forbedre konverteringsraten (CRO). 6. E-mail marketing. 7. Google Analytics.

Kommunikation i praksis

Kommunikation i praksis

Roskilde Business Academi, EvocaZion

2014 (feb. – apr.), 10 ECTS, karakter 12

Uddannelsens mål: At deltageren udvikler sine kommunikative evner, så der kan skabes en målrettet, effektiv dialog med fokus på både modtager og afsender.
Indhold: Kommunikationsteori, adfærd, motivation, META programmer, transaktionsanalyse, aktiv lytning, feedback, håndtering af konfrontationer med videre.

Online markedsføring

Online markedsføring – IAA Digital Diploma

International Advertising Association

2011 (sep.) – 2012 (jun.), 20 ECTS, karakter 12

IAA Digital Diploma er en videregående uddannelse som kommer hele vejen igennem de udfordringer og muligheder, der ligger i anvendelsen af digital kommunikation som en væsentlig faktor i markedsføringsstrategien. Uddannelsen henvender sig til marketingfolk med adskillige års erfaring i tilrettelæggelse og gennemførelse af markedskommunikation, som ønsker at udbygge deres viden og baggrund på de digitale medier.

Uddannelsens mål: Med et IAA Digital Diploma bliver du fuldt klædt på til at deltage 100% i såvel strategi som taktik og gennemførelse med anvendelse af digitale medier.

Webredaktør

Webredaktør

Tankevirksomheden og reklamebureauet Dreyer & Kvetny

2007 (sep. – dec.), 10 ECTS, ingen eksamen.

Kurset dækker meget bredt fra planlægning af et website, webdesign og kommunikationstrategi, udvikling af målrettede tekster til Internettet samt den praktiske del med udvikling i CMS (DanaWeb).

 

HD i marketing

HD i marketing

Copenhagen Business School, CBS

1995 (sep.) – 2000 (jun.), 120 ECTS, karakter gns. 4

HD-Afsætning (Marketing Management) er en Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse, der læses som deltidsstudie sideløbende med et fuldtidsjob.

HD 1. del, 60 ECTS. 1. Erhvervsøkonomi, 2. Nationaløkonomi, 3. Statistik, 4. Erhvervsret, 5. Erhvervs- og samfundsbeskrivelse.

HD 2. del, 60 ECTS. Afsætningsøkonomi 9 moduler: 1. Det afsætningsøkonomiske system og koncepter, 2. Adfærdsteorien, 3. Parameterteori og Kommunikationsteori, 4. Problemidentifikation, metode og informationsteori, 5. PC-baseret databaseundervisning, 6. Organisationsteori og kvalitetsstyring, 7. International og strategisk afsætningsøkonomi, 8. Afsætningsøkonomi og jura, 9. Markedsføringsplanlægning.

Merkonom i Reklame

Merkonom i Reklame

Copenhagen Business College

1991 – 1992, 10 ECTS, karakter 7

Merkonom i Reklame er en 1-årig uddannelse, en overbygning på Markedsføring.
Formål: At give kendskab til massekommunikationens former, udbredelse og betydning. Viden om kommunikationsprocessens principielle forløb og effekter. Praktisk indlæring i reklamens planlægning, fremstilling og gennemførelse, så der kan opstilles reklameplaner ud fra givne mål og markedsforhold.

Merkonom i Markedsføring

Merkonom i Markedsføring

Lyngby Uddannelsescenter

1989 – 1992, 60 ECTS, karakter gns. 3

Merkonom i markedsføring er en 3-årig akademiuddannelse, der består af i alt 6 fag: Ledelse og samarbejde, virksomhedsorganisation, virksomhedscøkonomi, markedsføring I, markedsføring II, markedsføring III.

Forsikrings- og pensions-uddannelser

Forsikrings- og pensionsuddannelser

Forsikringsakademiet, Rungsted

1995 – 1997, flere uddannelsesmoduler. 

Forsikring: 3.02 Privat forsikring, 4.13 Jura og 4.53 Forsikringsbehov/-dækning.

Pension: 3.01 Person forsikring, principper og former.

Bankskolen I og Bankskolen II

Forsikrings- og pensionsuddannelser

Lyngby Uddannelsescenter

1987 – 1989, 60 ECTS, karakter gns. 5

Bankskolen 1. og 2. del er en del af uddannelsen til bankassistent.