Bankskolens 1. og 2. del

Bankskolens grundforløb – 1. del.
Bankskolens udvidede forløb – 2. del

En 2-årig uddannelse. 60 ETCS.

Bank Skolen i København.
1988