Digital Marketing Diploma

En 1-årig diplomuddannelse. 20 ECTS.
Eksamenskarakter: 12 – Topkarakter for den fremragende præstation (7-point skala).

IAA Digital Diploma er en videregående uddannelse med afsluttende eksamen, som kommer hele vejen igennem de udfordringer og muligheder, der ligger i anvendelsen af digital kommunikation som en væsentlig faktor i markedsføringsstrategien.

Målgruppe: IAA Digital Diploma henvender sig til marketingfolk med adskillige års erfaring i tilrettelæggelse og gennemførelse af markedskommunikation, som ønsker at udbygge deres viden og baggrund på de digitale medier.

Uddannelsens mål: Med et IAA Digital Diploma bliver du fuldt klædt på til at deltage 100% i såvel strategi som taktik og gennemførelse med anvendelse af digitale medier.

International Advertising Association (IAA), http://iaa.dk/
2012