HD Afsætning

4-årig højere diplomuddannelse. 120 ETCS.

HD-Afsætning (Marketing Management) er en Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse, der læses som deltidsstudie sideløbende med et fuldtidsjob. HD er inddelt med 1. del/2 år, der er obligatoriske grundfag, samt en 2. del/2 år, hvor der læses en specifik fagretning.

HD 1. del, 60 ECTS dækker:
1. Erhvervsøkonomi, 2. Nationaløkonomi, 3. Statistik, 4. Erhvervsret, 5. Erhvers- og samfundsbeskrivelse

HD 2. del, 60 ECTS. Afsætningsøkonomi omfatter 9 moduler:
1. Det afsætningsøkonomiske system og koncepter, 2. Adfærdsteorien, 3. Parameterteori og Kommunikationsteori, 4. Problemidentifikation, metode og informationsteori, 5. PC-baseret databaseundervisning, 6. Organisationsteori og kvalitetsstyring, 7. International og strategisk afsætningsøkonomi, 8. Afsætningsøkonomi og jura, 9. Markedsføringsplanlægning.

Copenhagen Business School (CBS)
2000