Kommunikation i praksis

“Kommunikation i praksis” er et modul af Akademiuddannelsen. Udannelsesforløb på ½ år. 10 ECTS

Eksamenskarakter: 12 – for den fremragende præstation (7-point skala)

Uddannelsens mål: At deltageren udvikler sine kommunikative evner, så der kan skabes en målrettet, effektiv dialog med fokus på både modtager og afsender.
Opbygge kommunikative kompetencer for at sikre en målrettet dialog og kommunikation, der dækker både virksomhedens og medarbejdernes behov.

Indhold: Kommunikationsteori, adfærd, motivation, META programmer, transaktionsanalyse, aktiv lytning, feedback, håndtering af konfrontationer med videre.

EvocaZion / Roskilde Business Academy
2014 Feb.-Apr.