Familie biblen

Der findes en gammel bibel, som er gået i arv fra én generation til den næste. Bogen ser ud til at være fra år 1718, og har i den grad patina og personlighed.

Det er en forpligtelse at indskrive sine forfædre i biblen, der derfor er der flere håndskrevet beskrivelser på de ellers tomme sider forrest og bagerst i bogen. Der er også indskrevet tekst fra den første ejer, og det er en stor udfordring, at tyde præcis hvad der står. Særlig side 1 til 5 og den sidste side, side 10 er ren mystik for mig.

Du kan se og måske endda også læse alle de håndskrevne siden nedenfor. Hvis du kan læse og forstå den tekst, som jeg ikke har (fået) tydet, vil jeg meget gerne have din ‘oversættelse’. Der står “????…” ved den tekst, jeg ikke kan læse, og er i tvivl om.

Hvem er den første ejer af Thranum biblen?

Jeg har været meget usikker på, hvem der var den første, oprindelige eje af denne biblen. Særlig da jeg ikke selv kunne tyde de håndskrevne notater på indlægssiderne. Det tyder ikke på, at være en Thranum…. Men hvem var så den første ejer, der har skrevet i bogen?

Om den første ejermand ved jeg:  

 • Det er (måske) ham, der får borgerskab i 1807
 • Fik forskellige udnævnelser fra 1808 og frem, blandt andet “Borger for Muure og Tømrerlauget”

Hans forældre dør.
Far: 1819 d. 30te Oct døde min fader i en alder henvend 100 aar.
Mor: 1825 d. 25 Feb ?? Døde min moder i hendes alders 81 aar.

 • Han var forlovet og gift. Han skriver i biblen:
  • “1805 d. 1 seb. blev jeg og Else Madsdatter Møller forlovet hos S.F.? Justits Raad Leth … ????”
  • “… og blev viet i Dom-kirken af Hr. Stixx Provst Aistrup d. 29 Nov 1806.
 • Hans kone dør den 21-05-1844 om morgenen klokken 4. Blev begravet 3 dage efter Pinsen, den 28-05-1844 i en alder af circa 76 aar. Dvs. at vi kan regne ud at hun er født ca. år 1768

Således er der nogle gode data at søge ud fra:
Ægtefællens navn, Else Madsdatter Møller, en Provst, en forlovelse, en vielse og en begravelse. 

 • I Viborg er der en provst ASTRUP (som der skulle stå) måske der kan findes en vielse der i november 1806.
 • Her var én mulighed: I Grinderdlev sogn, Viborg amt findes en landsdommer Leth (måske der de er forlovet) – i samme sogn finder jeg en Else Madsdatter 30 år gammel, hun tjener på Grinderdlev kloster. Kan det være ejer af bogen. (Viborg kirkebog er mangelfuld med vielser).
 • Den 21 maj 1844 døde Else Møller i Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Viborg Købstad, 92 år gammel. Begravet den 28. maj 1844. Se billede af kirkebogen i bunden af denne side under punktet ‘Kilder’.
 • Folketælling. FT-1840, C4949
  Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
  • **Carl Nicolaysen 59 aar Gift Murermester [-NOTE: Dvs. født ca. 1781] 
   • [-NOTE) Jvf. FamilySearc.org er Carl Nicolaysen 1782, død 1853.  Ser ud til at den FamilySearch kilde har en fokert angivelse af Carl Nicolaysens hustru.
    Og Andreas Dige angives som søn af Carl N. Det passer ikke, da Andreas Dige er gift med Mette Elisabeth, der i FT1850 står opført som plejedatter af Carl Nicolaysen.
  • **Else Madsdatter 72 aar Gift hans kone
   • [-NOTE: Dvs. født ca. 1768. Der er 13 års forskel på Carl og Else.]
  • Cathrine 25 aar Ugift Tjenestepige
  • Andreas Dige 37 aar Gift Smedemester [-NOTE: Dvs. født ca. 1803]
   • [-NOTE Jvf. FamilySearc.org er Andrea Nielsen Dige (1804 – 1875) søn af Far: Peder Dige (1775-1824) og Mor: Marie Kierstine Buemann (1775-1850)]
   • [-NOTE Jvf. FamilySearc.org blev Andrea Nielsen Dige den 01-06-1832 i Virog, Søndre, Viborg Amt gidt med Mette Elisabeth Notlev (1808-1898).] 
  • Mette Elisabeth 26 aar Gift hans kone [-NOTE: Dvs. hun så skulle være født ca. 1814 !!??]
   • [-NOTE: Mette Elisabeth Dige er født 05-12-1808. Hendes død er håndskrevet ind i Thranum biblen: “Elisabeth Dige døde d. 5?? Novb. [NOTE: den 15-08] 1898 kl 12 om middagen??. Gud være hende nådig”. 
   • [-NOTE) Jvf. FamilySearc.org hedder hun 
   • [-NOTE: Hun er Carl Nicolaysen’s adoptivdatter (oplyst at Kitty T.].
  • Carl Nicolay 4 aar Ugift deres søn [-NOTE: Dvs. født ca. 1836]
  • Marie Kirstine 1 aar Ugift deres datter
   • [-NOTE: Dvs. født ca. 1839.]
   • [-NOTE: Marie Kirstine Dige bliver den 12-02-1867 gift med Købmand Clemen Poulsen . Thranum (min tip-oldefar), Hun er født 1839, død 1917. Kilde: FamilySearc.org = SKAL UNDERSØGES / dette sammenfald skal verificeres.]
  • Mathias Sørensen 24 aar Ugift Smedesvend
  • Thomas 21 aar Ugift Smededreng
  • Hans Theleman 19 aar Ugift Smededreng
  • Jens Poulsen 18 aar Ugift Smededreng
  • Kirstine 19 aar Ugift Tjenestepige

Derfor er der (formentlig) tale om murmester Casper Nicolaisen/Nicolajsen.

 • Folketælling FT-1834. Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Nedergaden, No 92, 92 F2, FT-1834, B1956
  Her bor Andreas Dige og Mette Elisabeth i Nedengade. De bor på det tidspunkt ikke sammen med Carl Nocolaysen.
  Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:
  Andreas Dige   32   Gift      Smedemester     
  Mette Elisabeth   26   Gift      hans Kone     
  Carl Christian Sabbee   38   Ugift      Smedesvend     
  Christen Christensen Bech   23   Ugift      Læredreng     
  Frantz Jørgensen   18   Ugift      Læredreng     
  Carl Dige   16   Ugift      Læredreng  
 • Folketælling FT-1850.
  Viborg Købstad, Herred: Nørlyng, Amt: Viborg
  På dette tidspunkt er Carl Nicolaysen enkemand. Else Madsdatter døde i 1844 (jfr. notat i biblen).
  Bemærk at Mette Elisabeth står opført som ‘husfaderens (Carl Nicolaysen) plejedatter.

  Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, 3die Qvarteer, St. Ibsgade, 94 w. D, FT-1850, D3025

 • Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:
  Chr. Dige Christensen   31   Ugift      Toldbetjent   Skagen  
  Carl Nicolaysen   68   Enkemand      Muurmester, Huusfader   Viborg  
  Andreas Dige   48   Gift      Smedemester, Leier   Skive  
  Mette Elisabeth !!   42   Gift      hans Kone, Huusfaderens Pleiedatter   Skjoldborg Sogn, Thisted Amt  
  Carl Nicolay Dige   14   Ugift      deres Børn   Viborg  
  Marie Dige   11   Ugift      deres Børn   Viborg  

Min fantastiske slægtsforsker veninde (Ketty T.) der har fundet alle oplsyningerne ovenfor, og har også en stærk teori om, at biblen kommer ind i “min Thranum familie”, da en af skolelærerens drenge bliver gift med en Dige – måske ejermandens stedsøn. Og den teori passer som fod i hose, idet min til-oldefar købmand Clemen Poulsen Thranum netop var gift med netop en Marie Kirstine Dige – der er datter af Andreas Dige og Mette Elisabeth Dige (se mere på familysearch– ID G6LJ-7QH).

Så bibelen er kommet på Thranumske hænder via Marie Kirstine Dige. Bogen gik i arv til Marie og Clemen Poulsen Thranums datter, Elisabeth Birgitte Thranum, der i bogens første side har noteret følgende:

Jeg, Elisabeth Birgitte Thranum testamenterer denne Bibel til min nevø Carl Johan Thranum med den Forpligelse, at han fører det skrevne slægtsregister videre i samme ånd.
den 3/4 1934.


Håndskrevne noter i bibelen

De tidligere ejer har indskrevet flere ting i bibelen. Noget er næsten umuligt at læse/tyde.

Side 1 i Thranum familiens bibel

[-NOTE Her er tydning og fortolkning af indholdet side for side]

——-

Hvad ??? -byrder
jeg har haft med at bestille,
siden jeg vandt mit
borgerskab d. 24/27? Martti [marts]
1807, er antegnet
i denne bog.

[-NOTE: Elisabeth er født 20-04-1868 og hun er datter af Clemen Poulsen Thranum, og er min oldefars søster. På nederste halvdel har Elisabeth Birgitte Thranum skrevet nedenstående tekst]:

>> Jeg, Elisabeth Birgitte Thranum testamenterer denne Bibel til min nevø Carl Johan Thranum med den Forpligelse, at han fører det skrevne slægtsregister videre i samme ånd.
den 3/4 1934.

Side 1 i Thranums familie bibel

Side 2 – Bibles første ejermand skriver om “Udnævelser og aflønning”.

1808 d. 28 Juli blev
udnævnt til at op….???… en
Brandt Condigent..?.. med …?? Knap- [-NOTE kan det være: “..til at opkræve Brand contigent]
mager Møller som lovede mig
den lide..??.. xx 4 Rd [-NOTE 4 Rd er vel fire Rigsdaler]

1808 d. 1 janvari...??.. blev ing ud-
nævnt til …???.. Borger
for Muure og Tømrerlauget
som qviterede? mig med tidsdpildr
i alt…. 4 Rd 3… ????

1810 ???? ….. blev jeg ud-
nævnt til … ???
…?? …for den ??
?? Bys…Rodn..?? f
..??? ….. 2 Rd [-NOTE: 2 Rigsdaler]

1814 … øhh……
???…. i 10 dage … ??
…??? 100 Rd

1818

Side 3

>>
1814 ??? jeg ????
til ??? ??? for ???
og ??? langt liv? ???
mig i ???
??? øhhhh……
????? ….pagt til fattig
???

Side 4 i familiens bibel

>>
1805 d. 1 seb. blev jeg og Else
Mads Datter Møller forlovet
hos S.F.? Justits Raad Leth
… ????
og blev vide i Dom-
kirken af Hr. Stixx Provst
Aistrup d. 29 Nov 1806.
[-NOTE: Deres vielse fremgår (vistnok) i denne kirkebog. Kan blot ikke selv finde det i kirkebogen.]

1809 d. 13 Martii en mandag
morgen kl et varter til 4 Slet
Bekom vi os en søn blev Døbt
D. 14. Martii …??? .. Nav Jodept ???
og igen Døde d. 21 April sam-
me Aar om dagen kl.
1 slet og blev begravet d. 25
April og

1819 d. 30te Oct døde min fader
i en alder henvend 100 aar.

1825 d. 25 Feb ?? Døde min moder
i hendes alders 81 aar81 år.

Side 5 i familiens bibel

1844 d 21 May døde min kone
om morgenen klokken 4 slet og
blev begraven 3 dage efter Pinsen d 28
May i en alder af circa 76 aar.

[-NOTE: I Grinderdlev sogn, Viborg amt findes en landsdommer Leth (måske der de er forlovet). Og i samme Viborg sogn findes også en Else Madsdatter 30 år gammel, hun tjener på Grinderdlev kloster. Kan det være ejer af bogen? Viborg kirkebog er desværre mangelfuld med vielser.]
———

[1853]
C. Nicolaysen døde den 4. okt.
1853 … ???????????
[-NOTE: Carl Nocolaysen, den første ejer af biblen bliver begravet den 10-10-1853 i Viborg, Søndre,.
Kilde: Kirkebogen for Viborg, Viborg Domsogn, Asmild Tapdrup, Viborg. Opslag 164 af 431.]
———

Andreas Nielsen Dige døde
den 19. Januar 1875 om Formid-
dagen kl 11 1/2. Fred med Hans Støv.
————
[Mette] Elisabeth Dige døde d. 5?? Novb. 1898 kl. 12 om middagen??. Gud være hende nådig.

[- NOTE: Mette Elisabeth Dige døde nov (november) 1898, Viborg domsogn Kilde: opslag 261.
Hun er født 05-12-1808 eller den 08-12-1808 i Thisted og er plejedatter af murmester Nicolajsen (ham der havde denne bibel først)]
————

Clemen Thranum døde d. 28 Nov. 1899 kl. 4.40 Efterm..?
“Kommer hid til mig, alle I som
arbejde og ?? besværede??, og jeg vil give eder Hvile.”

[Nedest er noget tekst slettet igen.]


[NOTE. Matthæusevangeliet Kapitel 11 , vers 28: “Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede, og jeg vil give eder Hvile.”
På nudansk :”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”]

Kirkebog for Viborg, Søndre, Viborg
Carl Nicolaysen død den 04-10-1853, begravet 10-10-1853.
Side 2 i Thranums familie bibel

Side 6

>>
Carl Nicolai Dige døde ??? år 1900 i New York, Amerika. Efter døden er der ingen Ud??/Udlandig her.
———

Marie Kirstine Thranum f. Dige sov d. 5/10 1917 kl 3 om morgen ind til lys og varme og evig sommer.
———

x Marie Louise Madsen f. Thranum født 10/3-1875 døde d. 31/7 1834
og fulgtes i døden d. 13/9 af sin mand Boghandler Viggo Madsen født 6/3-1870
Gud glæde jer i sin Himmel !
[NOTE: Marie er datter af Clemen Poulsen Thranum og var gift med Viggo Madsen. De fik en søn Stig Christian Thranum Madsen, født 18-05-1901.].
———

x Elisabeth Birgitte Thranum døde d. 15/8-1940 kl. 12 Middag.
Gud gav hende Fred i sin smerte.
———

[NOTE: De to stjerner ‘X’ henfører til en note på side 8: X = Børn af Marie Kirstine Thranum og Clemen Thranum.]

Side 6

Side 7

x Anderas Thranum født 26/3-1872 døde 15-7-1942.
Herre hør min Røst naar jeg raaber.
———

x Overretssagfører Carl Thranum født 31/10-1869 død 23/3-1943
———

Augusta Thranum født 26. December 1880 død 18. Februar 1950
[NOTE: Gundine Augusta født Andersen var gift med min oldefar Birger Munk Thranum. Nogle steder står nu opført med dødsdato 18-02-1968 – Hvad er korrekt?]

x Birger Munk Thranum født 2. September 1877 død 26. Oktober 1950.

x Otto Thranum født 22 Januar 1871 død 1954
Juliette Thranum [NOTE: Gift med Otto Thranum] født 6. April 1869 død 4. Juni 1957.

[NOTE: Stjernerne ‘X’ henfører til en note på side 8: X = Børn af Marie Kirstine Thranum og Clemen Thranum.]

Side 8

x ) Børn af Marie Kirstine Thranum og Clemen Thranum.

Anna Thranum gift med Andreas Thranum født d. død d. ca. 1934
[NOTE: Anna Sofie født Hansen var født 24.08.1877, død ca. 1934]
———————–

Hubert Thranum søn af Otto og Juliette født d. død d. 1954.
———————–

x Frk. Nelly Thranum født 16. November 1879 død 12. Juli 1969
[NOTE: Nelly Thranum er det sidste/yngste barn af Clemen Poulsen Thranum]
———————–

Andreas Thranum søn af A og A Thranum død d. 18. december 1969. 67 år gammel.
[NOTE: søn af Andreas senior Thranum og Anna. Død måske i år 1968??]

Side 9

Thorkil Ambye gift med Nelly Thranum født d. 30/5-1909 død d. 29/12-1978.
——————-

Nelly Thranum gift med Th. Ambye datter af Birger og Augusta Thranum, født 7/12-1905 død 4/11-1995.

Gerda Thranum født Frisenette gift med Carl [Johan Clemen] Thranum født d. 2/3-1908 død d. 11/12-1981.

Carl Thranum søn af Birger og Augusta Thranum født d. 8/1-1908 død 17/8-1986.

Sidste side, side 10 (omslag) – Oversigt over Tyge Brahes dage

[NOTE: Tycho Brahes-dage er et navn for 32 af årets dage, som tidligere ansås for at være uheldige for den, der fødtes, giftede sig, flyttede, indgik en aftale osv. på en sådan dag.]

HVAD STÅR DER ØVERST
…. ?????? Tyge Brahes dage
efter hans???
og f??? ????

Januar ??? 7 dage d 1. 2. 4. 6. 11. 12. 20
Feb. ??? 3 dage d 11. 17. 18
Marts ??? 4 dage d. 1. 4. 14. 15.
April ??? 2 dage d. 7. 18.
May ??? 1 dag d. 6.
Juni ??? 2 dage d. 17. 21.
Juli ??? 2 dage d.
Juli ??? 2 dage d. 17. 21.
August ??? 2 dage d. 20, 21
September 2 dage d. 16, 18
October 1 dag d. 6
November 2 dage d. 6, 18
December 3 dage d. 6, 11, 18
I alt 32 dage

NOTE om Tycho Brahes-dage (kilde: https://denstoredanske.lex.dk/Tycho_Brahes-dage)
Tycho Brahes-dage er et navn for 32 af årets dage, som tidligere ansås for at være uheldige for den, der fødtes, giftede sig, flyttede, indgik en aftale osv. på en sådan dag.
Den slags dage fandtes allerede i den romerske republiks kalender (dies atri ‘sorte dage’). De tidligste lister over Tycho Brahes-dage i Danmark stammer fra slutningen af 1700-tallet; tidligere kaldtes uheldige dage for egyptiske dage. Deres forbindelse til Tycho Brahe er uklar, men det er formentlig hans autoritet som astronom og astrolog, der har knyttet dagene til hans navn. Danske og svenske almanakker angiver forskellige Tycho Brahes-dage.
Læs mere på: Wikipedia.

“Gud bevare Danmark”.


Kilder

For at finde biblens oprindelige ejer mand blev der anvendt flere kilder. Her er opslag og dokumentation. 

 • Den 21 maj 1844 døde Else Møller (der var gift med bibelens første ejermand Carl Nicolaysen)
  Begravet den 28. maj 1844 i Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Viborg Købstad, Nedergade vestre side (nu Ibsgade). Hun var 92 år gammel. Billede fra kirkebogen.    

Vielse i 1807 mellem Carl Nicolaisen og Else Madsdatter Møller. 
I biblen står noteret:
1805 d. 1 seb. blev jeg og Else Mads Datter Møller forlovet hos S.F.? Justits Raad Leth… ????
og blev vide i Dom-kirken af Hr. Stixx Provst Aistrup d. 29 Nov 1806.
Dette bryllup er noteret i kirkebogen, Viborg Domsogn, Viborg. Opsalg 58 af 132

Her er den vielse der omtales i bibelen i 1807 mellem Carl Nicolaisen og Else Madsdatter Møller

Mette Elisabeth Dige døde nov (november) Viborg domsogn opslag 261. Hun er født 5.12.1808 i Thisted og plejedatter af murmester Nicolajsen (ham der havde denne bibel først) 


Mette Elisabeth Nicolaisen, der er født i 1808 Skjoldborg sogn og som er adoptivdatter af Carl Nicolaisen, blev gift med Anders Nielsen Dige – se vielsen nedenfor.
Herefter hedder hun Mette Elisabeth Dige.

Copulerede Smedemester, Anders Nielsen Dige. Født i Skive 29 år.
Mette Elisabeth Nicolaisen. Født i Skjoldborg sogn i Thye. 24 Aar.
Forloverne Murmester Carl Nicolaisen og Skomagermester Edward Skive.
Den 26..?? 1ste juli 1832.
Kilde: Viborg Domsogn, videde 1821 – 1832 opslag 15/17 venstre side.