Web redaktør

Uddannelse på  ¼ år. 10 ECTS.

Tankevirksomheden + praktik, 2007.